Miten yrityksen kannattaa toimia kela-korvauksen muuttuessa?

Huomioi muutos ajoissa. Autamme kohdentamaan palvelut vähimmillään oikein. Samalla  käytät nykyiset resurssit hyödyllisemmin. Usein hyöty on jopa 30 % työterveyspalveluiden kustannuksista kustannusten ollessa merkittävässä roolissa.

Yhteystiedot
myynti@everso.fiTyöterveys Optimi

Työterveyspalveluiden Optimoinnin avulla varmistetaan riittävien ja tarkoituksen mukaisten palveluiden käyttö työntekijöiden työkyvyn ja terveyden edistämiseksi. Taustalla työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto työterveyshuoltolakiin pohjautuen.


Kustannukset kasvavat jopa 5-10 % vuodessa!

Lähde:

Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018
Ossi Aura


Lisätään vain vaikuttavaa ehkäisevää toimintaa.

Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos

#1#

Pysäytämme kustanusten nousun

#2#

Poistamme vähemmän vaikuttavia palveluita

#3#

Optimoimme palvelut ja prosessit

Powered by Agile